Komponentdatabase

Logistikk

Mange av bedriftens kunder stiller store krav til kvalitet og leveringstid. En god forståelse av kundens behov, sammen med god kunnskap om komponentmarkedet, sikrer at våre innkjøp er til det beste for våre kunder. Innkjøpsavdelingen jobber tett med våre kundebehandlere.

Foreligger det alternative løsninger, der det blir en avveining mellom pris, leveringstid og kvalitet, ønsker vi å ta denne avgjørelsen i direkte samarbeid med kunden.

Materialkostnaden utgjør hoveddelen av produktets totalkostnad. Gjennom strategiske innkjøp og forhandlinger, jobbes det kontinuerlig med å redusere prisene for innkjøpte komponenter.

logistikk-simpro-detalj-73Lagerbeholdning
Simpro har til enhver tid på lager «standard» komponenter på lager , samt et bredt spekter av andre komponenter. Basert på prognoser vil Simpro kunne holde kritiske komponenter på lager; og derigjennom redusere ledetiden

Lagerhold
Simpro kan tilby lagerhold av kritiske komponenter, halvfabrikata og ferdigvarer.

Box Build
Box Build gir våre kunder våre muligheten til å ha ferdige produktet sendt direkte til dem, den endelige sluttbrukeren, eller deres distribusjonspunkter.

Box Build Sammenstilling kan være så enkelt som å sette en ferdig PCA inn i et kabinett eller så komplisert som multippel PCA og mekanisk montasje til ferdige systemnivå kabinetter, der hver enhet er forskjellig fra enn den forrige.

Fullført Box Build kan være pakket inn i tilpassede frakt bokser sammen med forsendelsesdokumentasjon, manualer, kabler, etc for å gå direkte til sluttkunden.