Komponentdatabase

Historie

Oppstart
gml_laderpakking-lSimpro ble i etablert i 1990 av tidligere ansatte i mobiltelefon produksjons- selskapet Simonsen Elektro Løkken, som det året flagget ut sin produksjon på Løkken. Rundt 50 ansatte ble dermed uten arbeid. Ansatte gikk da inn med kapital og etablerte Simpro AS for å videreføre den kompetanse som var opparbeidet gjennom 10 års drift. Simpro etablerte seg som underleverandør, og fikk allerede første driftsår en omsetning på 5 millioner.

Kunder
Med sin bakgrunn fra radioproduksjon fikk bedriften etter hvert kunder med særlige krav innen denne typen elektronikkproduksjon. Men Simpro fikk også kunder med produkter for subsea- og offshorebruk, EX-produkter og annen industriell elektronikk. Kundeforholdene har vært stabile gjennom mange år, og må kunne sees som en bekreftelse på kvalitet og pålitelighet. Simpro har i alle år tilstrebet å opptre fleksibelt og kundeorientert.

Automatisering
gml_maskinlinje2005-lSimpro har innsett nødvendigheten av automatisering, og har i flere omganger investert i maskinelt utstyr for montering, lodding og kontroll. Likevel er en erfaren og dyktig arbeidsstokk viktig for å kunne gi kundene det produktet de forventer. Omstillingsvilje og evne til å ta i bruk nye teknikker er også nødvendig. Et nært samarbeid med utdannelses- og fagmiljøer sikrer kompetanse og nyrekruttering.

Lokaler
Simpro holdt fra starten av til i de kommunale utleielokalene som ble bygd for Simonsen Elektro sist på 1970-tallet. Etter hvert ble disse lokalene både for trange og for uhensiktsmessige, og før jul 2009 ble nye lokaler i Meldal Næringssenter tatt i bruk. Dette gir Simpro muligheter for å ekspandere, ikke minst ved å øke den maskinelle kapasiteten, men også med muligheter for å øke arbeidsstokken.