Komponentdatabase

Simpro – våre tiltak ved Korona-virus (Covid-19)

Vi overvåker kontinuerlig utviklingen av situasjonen angående Korona-virus, dette for å sikre leveranse av produkter til våre kunder, for å ta vårt samfunnsansvar og forhindre videre spredning av smitte. Vi gjennomfører preventive aktiviteter i visshet over at det store ansvaret ligger hos oss som enkeltpersoner og oppfordrer derfor alle til å samarbeide og ta hensyn til hverandre og situasjonen vi er i.

Vår virksomhet

Vi følger rådene og retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet (www.fhi.no). Ledelsen overvåker disse på daglig basis.

  • Alt personell som har vært i de aktuelle risikoområdene ifølge Folkehelseinstituttet, blir automatisk satt i karantene i 14 dager.
  • Vi anbefaler våre ansatte som har mulighet til å ha hjemmekontor
  • Under nåværende forhold har vi til hensikt å minimere alle interne / eksterne aktiviteter
  • Arbeidsreiser til risikoområdet vil ikke bli gjennomført.
  • Vi følger også anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for å forhindre spredning av smitte.
  • Hvis vi får et bekreftende tilfelle av Korona-virus, vil du som kunde bli informert om dette. 

Informasjon til våre besøkende

– Vi godtar ikke besøkende som har vært i noen av de aktuelle risikoområdene, før tidligst 14 dager etter at de kom tilbake fra disse områdene. I tillegg har vi satt begrensning på antall besøkende på arbeidsplassen vår. Bare forretningskritiske besøk kan mottas. Besøk bør unngås så langt det er mulig.

– Vi følger også begrensningene satt av kundene våre for møter.

Materialinngang

Vi har foreløpig svært få forsinkelser fra leverandører pga. på grunn av mangel på kapasitet og mangel på materiale. Det positive er at de kinesiske fabrikkene har begynt å komme tilbake med høyere kapasitet. Selvfølgelig vil det ta tid for mange leverandører å komme ajour med ordrebøkene sine. Akkurat nå er spredningen av Korona-viruset og dets konsekvenser vanskelig å overse, ettersom mange land viser en rask økning. Vi overvåker utviklingen nøye.

Sammen med leverandørene våre håper vi å redusere konsekvensene av covid-19 ved å jobbe proaktivt med utfordringer i leverandørkjeden.

Det du som kunde kan bidra med for å sikre egne leveranser

a) Legg inn ordrer for Q3 og Q4 allerede nå, for å sikre materielltilgang

For å sikre dine leveranser er det viktig med tett samarbeid og planlegge for lengre tid framover enn i et vanlig produksjonsår.