Komponentdatabase

Simpro sponser morgendagens ingeniører

En av Simpros kjerneverdier er å være nytenkende og ta egne initiativer – derfor er det naturlig for oss å innta rollen som sponsor. I år sponser vi studentorganisasjonen Propulse NTNU, som utvikler en rakett med et vitenskapelig formål.

Veiledning fra Simpro

Nylig har Propulse besøkt Simpro på Techsenteret i Trondheim. Der fikk studentene hjelp til å montere kretskortene til raketten de utvikler.

— Med veiledning fra Simpro har studentene i Propulse fått bruke maskinene våre til å montere fem kretskort. De ulike kretskortene har hver sin egenskap – noen kort skal sørge for strømforsyning, mens andre har kommunikasjon som sin oppgave, forteller Kjetil Blokkum, forretningsutvikler i Simpro.

Rakettens formål

Raketten er et studentprosjekt, som har en nyttelast for et doktorgradsprosjekt for CERN. Med raketten skal studentene teste hvordan en oscillating heat pipe fungerer i lav gravitasjon.

Raketten har en toppfart på 580 m/s og en antatt høyde på 9 kilometer. All elektronikk som skal måle og logge dataen under eksperimentet produseres hos Simpro.

— I tillegg skal studentene i Propulse teste om konseptet med control moment gyroscope – som er et hurtigspinnende metallhjul – kan brukes til å stabilisere hele raketten i fremtiden, legger Blokkum til.

Avlyst USA-tur

Planen var at Propulse også skulle konkurrere i Spaceport America Cup med raketten. Konkurransen er verdens største innen rakettingeniørskap mellom universiteter, og holdes årlig i New Mexico. I år er den avlyst på grunn av pandemien.

Propulse NTNU jobber likevel med å klargjøre raketten for oppskytning til sommeren, og håper den kan skytes opp i løpet 2020.

 

Simpro ønsker Propulse lykke til med oppskyting og forskningen!