Komponentdatabase

Simpro kjøper ytterligere aksjer i Noca AS

Simpro Holding AS har 03.12.2014 blitt enige med minoritetsaksjonærer i Noca AS om overdragelse av ytterligere 9 408 aksjer tilsvarende 40.82% eierandel.

Etter denne transaksjonen kontrollerer nå Simpro hele 94,3% av aksjene i Noca. I slutten av oktober kjøpte Simpro Holding AS opp 53,48 % av aksjene i Noca fra Q-Free.

Simpro Holding AS har i tillegg 100% eierskap i Simpro AS, samt 20% eierandel i produkt-utviklingsselskapet Prevas Development AS.

Oppkjøpet er finansiert gjennom eiere og bankforbindelse. Simpro sine majoritetseiere er Salvesen & Thams og Midvest Fondene.

– Som et ledd i vår vekststrategi og målsetning om å bli den foretrukne leverandøren innen elektronikkproduksjon og elektromekanisk sammenstilling er dette oppkjøpet strategisk viktig. Med det økte aktivitetsnivået man ser i Trøndelag, så er det viktig at produksjon gjøres lokalt og dermed styrker trøndersk leverandørindustri, sier Erik Dragset, administrerende direktør i Simpro.

-Det at Simpro nå har tilnærmet fullt eierskap i Noca åpner nye markedsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Med den økte kapasiteten vil man nå kunne ta på seg mer komplekse og omfattende prosjekter for både eksisterende og nye kunder. Samtidig vil man øke fleksibiliteten og bli mer konkurransedyktig, fortsetter Dragset.

Administrerende direktør i Noca AS, Frank Rudi er svært fornøyd med at Simpro styrker sitt eierskap – et eierskap som passer med Noca sine vekstambisjoner og posisjon i markedet.
Vi blir nå bedre rustet for en fremtidig vekst – det vil bli enda enklere for de innovative å velge Noca. Som en samlet enhet har vi mer og bredere kompetanse i tillegg til økt kapasitet, og kan dermed bedre møte etterspørselen etter hvert som kompleksiteten øker, sier Rudi.

I tillegg til markedsmulighetene påpeker Dragset i Simpro Holding AS at det vil være betydelige synergieffekter for begge selskaper. Dragset uttaler til slutt at overdragelsen vil kunne ha positive ringvirkninger for trønderske underleverandører.

Kontaktpersoner

Erik Dragset
CEO
Simpro Holding AS
901 62 348
erik.dragset@simpro.no

Frank Rudi
CEO
NOCA AS  ASA
951 44 680
frank.rudi@noca.no                                 

Om Simpro

Simpro er en ledende aktør innen produksjon av høyteknologisk elektronikk og elektromekanikk for offshore, forsvar, industri og medtek. Simpro kan være din produksjonspartner gjennom hele verdikjeden, og tilbyr hele spekteret fra prototyper til serieproduksjon med sammenstilling. Selskapet har 54 ansatte og er lokalisert på Løkken Verk.

Om Noca

Noca AS er en moderne produksjon- og tjenesteleverandør innen elektronikk og elektronikkutvikling. Noca leverer industrialiseringstjenester, prototypeproduksjon, serieproduksjon og sammenstilling på oppdrag fra bedrifter og gründere i høyteknologiske bransjer. Selskapet har 45 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Om Salvesen & Thams

Salvesen & Thams er et privateid investeringsselskap med hovedkontor på Løkken Verk. Selskapet driver med kraftproduksjon og eiendomsutvikling, samt investerer og utøver aktivt eierskap i et titalls midtnorske industribedrifter.

Om Midvest Fondene

Midvest Fondene består av to investeringsfond rettet mot små og mellomstore vekstbedrifter i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Midvest Fondene har kontor i Namsos og Molde, og forvaltes av Midvestor Management AS.