Komponentdatabase

Simpro kjøper aksjer i Noca AS

Simpro Holding AS har i dag blitt enig med Q-Free ASA og Noca Holding AS om overdragelse av deres aksjepost i elektronikkprodusenten Noca AS. Overdragelsen gjelder totalt 12 300 aksjer tilsvarende 53.48% eierandel.

Simpro Holding AS har fra før 100% eierskap i elektronikkprodusenten Simpro AS, samt 20% eierandel i produktutviklingsselskapet Prevas Development AS.

Simpro ser på denne overdragelsen som et ledd i vår vekststrategi og målsetning om å bli den foretrukne leverandøren innen elektronikkproduksjon og elektromekanisk sammenstilling. Med det aktivitetsnivået vi ser i Trøndelag nå, så ønsker vi selvsagt at produksjon gjøres lokalt og dermed styrke trøndersk leverandørindustri, sier Erik Dragset, administrerende direktør i Simpro.

Det samlede markedspotensialet vil etter overdragelsen være betydelig større enn dagens omsetning for de respektive selskapene tilsier. –Dette vil åpne nye markedsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Man vil nå kunne ta på seg mer komplekse og omfattende prosjekter for både eksisterende og nye kunder. Samtidig vil man øke fleksibiliteten og bli mer konkurransedyktig – noe som er meget viktig i en bransje hvor man merker konkurransen fra lavkostland, fortsetter Dragset.

I forbindelse med elektronikkproduksjon og elektromekanisk sammenstilling er det behov for en høy andel av underleveranser, og Dragset uttaler til slutt at overdragelsen vil kunne ha positive ringvirkninger for trønderske underleverandører.

Kontaktpersoner

Erik Dragset
CEO
Simpro Holding AS
901 62 348
erik.dragset@simpro.no

Roar Østbø
CFO
Q-Free ASA
932 45 175
roar.ostbo@q-free.com

Om Simpro

Simpro er en ledende aktør innen produksjon av høyteknologisk elektronikk og elektromekanikk for offshore, forsvar, industri og medtek. Simpro kan være din produksjonspartner gjennom hele verdikjeden, og tilbyr hele spekteret fra prototyper til serieproduksjon med sammenstilling. Selskapet har 52 ansatte og er lokalisert på Løkken Verk.

Om Noca

Noca AS er en moderne produksjon- og tjenesteleverandør innen elektronikk og elektronikkutvikling. Noca leverer industrialiseringstjenester, prototypeproduksjon, serieproduksjon og sammenstilling på oppdrag fra bedrifter og gründere i høyteknologiske bransjer. Selskapet har 45 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca. 400 ansatte i 17 land etter denne transaksjonen og representasjon på alle kontinenter. Selskapet har hovedkontor i Trondheim. Q-Free er notert på Oslo Børs med ticker QFR.