Komponentdatabase

Simpro installerer ny produksjonslinje

I disse dager pågår idriftsettelsen av en ny maskinlinje hos Simpro as på Løkken.

simpro-installerer-ny-produksjonslinje

En representant fra maskinprodusenten Mirae bistår med idriftsettelsen av den nye linja.

Linjen vil bestå av 3 monteringsmaskiner fra Koreanske Mirae,  – to MX400L og en MX400LP, samt en ti-soners reflow loddeovn, Heller 1810MKIII. Videre inngår en pastatrykker fra Mantis og en Mirtec AOI-enhet. Det nye utstyret er i hovedsak levert av Robotech as.

Simpro har også anskaffet et lasermerker, Insignum 3000 fra tyske Asys. Denne kan merke kortene på begge sider ved å vende kortene rundt før de går videre i produksjonen. Loddeovnen kan også gjøre loddinger i nitrogenatmosfære.

De nye monteringsmaskinene har en samlet hastighet på 110000 komponenter i timen etter IPC-9850 standarden. Simpro vil fortsatt beholde sin gamle maskinlinje, – også den levert av Mirae. Utstyret vil bli noe oppdatert, slik at bl.a. samme feedere kan brukes på begge linjene. Den gamle linjen består ellers av en Dec pastatrykker og en Vitronics Soltec reflow loddeovn.

simpro-installerer-ny-produksjonslinje2

Den første prøveproduksjonen kontrolleres av fra venstre: produksjonssjef Svein Ivar Bjørnås. leder for OFM-avdelingen, Jo S. Nordvoll og Jan Tore Sørlie fra Robotech as.

“Vi trenger mer kapasitet, og i tillegg får vi en teknologisk fornying som blant annet gir betraktelig bedre nøyaktighet”, sier Erik Dragset, administrerende direktør i Simpro. “Denne løsningen vil øke kapasiteten og fleksibiliteten, og gi bedre driftssikkerhet i produksjonen.  Gjennom å velge utstyr fra samme produsent som det man har fra før, oppnår man også standardisering,  – og i tillegg har jo det eksisterende fungert bra”, kommenterer Dragset.

Simpro har i løpet av året økt staben, og er i dag ca. 40 ansatte.  Simpro har ellers sett ut over Midt-Norge som marked, og etablert flere nye kundeforhold. Noe av dette har kommet som en følge av engasjementet i utviklingsfirmaet Creo as.  Simpros budsjett for 2011 er 30% opp i forhold til 2010, og så langt er man “i rute”.