Komponentdatabase

Simpro har fått ny ISO-sertifisering

I løpet av 2020 har Simpro jobbet målrettet for å bli sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015. 17. september 2020 mottok vi endelig sertifikatet.

— Det kjennes veldig bra å ha fått denne miljøsertifiseringen. Vi har hatt en stor gjennomgang internt i selskapet og alle ansatte har medvirket til at vi har fått dette, forteller Christian Gustav Jensen, HMS og kvalitetssjef i Simpro.

Internasjonal inngangsbillett

ISO-standarden deler mange likheter med miljøfyrtårn som vi er kjent med i Norge. Jensen forteller at den internasjonale standarden vil gi Simpro en enklere vei inn i nye internasjonale markeder.

— Internasjonale kunder ser ikke nødvendigvis at de norske lovene dekker opp mye av det som er ISO 14001:2015-standarden. En slik miljøsertifisering anses som et fortrinn for internasjonale aktører når de skal benytte norske selskaper, og vi tror sertifikatet vil gi oss en enklere vei inn til dem.

Mer aktuelt i Norge

For Simpros norske kunder vil sertifikatet også bidra til en enklere hverdag. Jensen påpeker at bare papirarbeidet i seg selv blir mye enklere, samt at det er lettere å se om Simpro som leverandør tilfredsstiller kravene i en anbud- og tilbudsprosess.

— Vi ser at flere og flere krever ISO miljøsertifisering i anbudsprosesser, og sertifikatet blir mer og mer aktuelt i Norge i følge statistikkene.

Dette skal Simpro gjøre

Som en del av sertifiseringsprosessen har Simpro opprettet en plan for hvilke tiltak bedriften kan iverksette for å redusere egen påvirkning på miljøet i nærområdet.

— Vi bet oss merke i at vi har en del gammel belysning og litt å gå på når det gjelder avfallsmengder. Et av våre hovedmål for 2020 er å redusere avfallsmengden ved å kutte i plastforbruket og gå over til fornybar emballasje der det er mulig, forteller Jensen.

Simpro har i tillegg innført en policy for alle leverandører som benytter plast i forsendingene med oppfordring til å bruke fornybar emballasje som papp.

— Vi er også heldige som har en huseier som har prioritert å sette opp varmepumper. Det har gitt oss et bra utgangspunkt. Målet fremover at alle de små tingene i sum vil hjelpe miljøet rundt oss, og vi er veldig stolte over å ha oppnådd ISO miljøsertifisering, avslutter Jensen.