Komponentdatabase

Simpro er nytt medlem i NIFRO

Romvirksomhet alene omsetter for rundt 8 milliarder kroner årlig i Norge. Som en del av Simpros satsning mot romsegmentet har vi nå blitt medlem i NIFRO – en norsk interesseorganisasjon for romindustrien.

Om NIFRO

NIFRO ble etablert på 80-tallet av både industriselskaper og forskningsinstitusjoner. I dag fungerer organisasjonen som et knutepunkt mellom romindustrien, offentlige myndigheter og nasjonale og internasjonale interessegrupperinger – og jobber blant annet for at Norge skal få en større del av den globale romindustrien.

Utvikler oss mot romsektoren

Simpro produserer i dag kretskort for flere nasjonale kunder i Space segmentet. Et medlemskap i NIFRO gir Simpro flere fordeler. Vi blir nå en del av et landsdekkende nettverk, i tillegg til at vi får utvikle oss mot romvirksomhet gjennom flere interessante arrangementer i regi av NIFRO.

Vi gleder oss til alt medlemskapet bringer i fremtiden!

Du kan lese mer om NIFRO her