Komponentdatabase

Simpro AS og Noca AS fusjoneres

For å opprettholde konkurransekraft har styret og eierne i Inission Norge besluttet å fusjonere Noca AS inn i Simpro AS. Inission Norge kommer i tiden fremover til å gjøre betydelige investeringer i det nyfusjonerte selskapet.

Sikrer arbeidsplasser
All serieproduksjon flyttes nå til fabrikken på Løkken Verk. Samtidig opprettes det en teknologiavdeling i Trondheim. Samlokaliseringen av produksjonsressursene innebærer ingen bemanningsreduksjon. Alle ansatte vil få tilbud om jobb i selskapet.

Styrker fabrikken på Løkken Verk
Fabrikken på Løkken Verk skal moderniseres, utvides og løftes inn mot industri 4.0. I tillegg vil kompetanse og teknologi fra fabrikken i Trondheim flyttes til Løkken Verk.

Oppretter teknologisenter i Trondheim
Teknologisenteret som opprettes i Trondheim skal styrke selskapets markedsposisjon og ønskes bemannet gjennom intern rekruttering. Teknologisenteret skal bistå kunder med å korte ned tiden fra idé til ferdig volumleveranse – og altså gjøre at teknologi fra teknologihovedstaden Trondheim kommer raskere fra tegnebrettet til markedet.

Posisjoneres for videre vekst
— Virksomheten vår i Norge vokser og blomstrer opp. For å ta det neste steget i veksten vår, har styret besluttet å samlokalisere serieproduksjonen ved Løkken Verk, samtidig som virksomheten i Trondheim rendyrkes som teknologisenter for prototyper og kundenære tjenester. Vi samler dermed kompetanse og ressurser både på Løkken Verk og i Trondheim for å spisse tilbudet vårt og være tydeligere ut mot markedet og våre kunder. En høyteknologisk fremtid med mye automatisering vil kreve store investeringer i utstyr og kompetanse, rendyrking og fokusering av virksomheten forenkler dette.
– Fredrik Berghel, konsernsjef i Inission og styreleder i Inission Norge.

Om Inission Norge AS
Inission Norge AS består av Simpro AS på Løkken Verk og Noca AS i Trondheim. I 2018 omsatte Noca og Simpro for til sammen 170 MNOK. Driftsresultatet endte på 6,1 MNOK. Forretningskonsept er i likhet med Inission AB kontraktproduksjon av avansert elektronikk. Selskapet har referansekunder innen offshore, forsvar, medtech, IoT og industri. Inission Norge sine kunder er alt fra små lokale aktører til multinasjonale konserner. Felles for alle er at de er verdensledende innenfor sitt område. Selskapet er i en vekstfase og eierne er overbevist om at fusjonen fører til ytterligere vekst, gjerne over landegrensene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Erik Dragset, Daglig leder, Inission Norge AS
erik.dragset@simpronoca.no
+47 90162348

Fredrik Berghel, Koncernchef Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

www.simpro.no
www.inission.com

Om Inission
Inission er en totalleverandør innen produksjon og logistikktjenester knyttet til avansert industriell elektronikk. Konsernet består av morselskapet Inission AB, samt de heleide datterselskapene Inission Stockholm AB, Inission Västerås AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Malmø AB, estiske Inission Tallinn OÜ og det danske Inission København ApS. Inission AB har 450 ansatte og er notert på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som sertifisert rådgiver. Selskapets rapporter arkiveres under www.inission.com/investor-relations.