Komponentdatabase

Fagbrevutdeling 2014

I løpet av 2013 gikk 3 lærlinger og en ansatt opp til fagprøve ved Simpro.

Tirsdag 18. februar fikk disse utdelt sine fagbrev i Gammelgruva på Løkken, sammen med nærmere 80 andre som hadde bestått fag- eller svenneprøve. Vi gratulerer (fra venstre) Margrete By, Oddgeir Opheim, Stian Høston og Jørgen Bjørnås. Dere er som fagarbeidere en viktig del av Simpros arbeidsstyrke.