Komponentdatabase

Test & Testutvikling

Simpro har en egen testavdeling med lang erfaring og kompetanse på ingeniør- og sivilingenørnivå.

Simpro sin testavdeling har følgende kompetanse utover vanlig test:

Hovedoppgavene til testavdelingen er

 • Testutvikling
 • Justering/Tuning/Kalibrering av produkter
 • Utvidet feilsøking

Testavdelingen har utvidet instrumentering for RF-test og benytter også LabView, Test Stand og Boundary Scan for rask og automatisert testing på komplekse produkter og volumprodukter.

Automatisering av test
Simpro har som strategi å automatisere testingen, slik at test kan gjøres i linje underveis av operatør i forbindelse med de ulike stegene i produksjonen. Dette gir

 • hurtigere gjennomføring av selve testingen
 • mer komplett test – kan teste mer på kortere tid
 • tidligere avdekking av eventuelle feil
 • bedre repeterbarhet – test gjøres på samme måte hver gang
 • enklere, raskere og bedre rapportering – WATS

Testutvikling
Gjennom å gjøre testutvikling i parallell med industrialiserings og utviklingsfasen, vil man sikre

 • at man har automatisert test klar til første produksjonsbatch
 • at man får bedre kjennskap til produktet før det settes i produksjon
 • at man har muligheter med DFT-analyse blant annet ved hjelp av Boundary Scan for aktuell elektronikk
 • kvaliteten på produksjonsdokumentasjonen gjennom utarbeidelse av testprosedyrer, tegninger med AutoCAD o.l.
 • at man har systemer som er klare for og takler high mix/low volume-produksjon for forskjellige produksjonslokasjoner

Testutvikling kjøres som et prosjekt på for å ha kontroll på tidsforbruk og kostnader. Typiske aktiviteter inkluderer

 • Testjigg – Spesifikasjon, design og bygging
 • Test SW – Spesifikasjon, design og utvikling
 • Dokumentasjon av testoppsett (HW & SW)
 • Utarbeidelse av testprosedyrer
 • Prosjektledelse

WATS
Simpro har anskaffet testprogramvaren WATS:

 • Databasesystem som behandler testdata
 • Testrapporter, dataanalyse, produksjonsstatistikk
 • Kvalitetsovervåkning
 • Klar for TestStand og LabVIEW
 • Integrasjon mot ERP

Via WATS kan man

 • Identifisere svakheter, feil og flaskehalser
 • Rapportere inn gjeldende BOM, SW, FW etc
 • Være en del av kunders PLM-systemer
 • Bidra til overvåking av kvalitet
 • Vise ressursforbruk ved produksjonsplanlegging
 • Gi sporbarhet

WATS klient gjøres tilgjengelig for våre kunder