Komponentdatabase

Elektromekanisk sammenstilling

Simpro sin monteringsavdeling utfører alt fra håndmontering av komponenter til sluttsammenstilling av ferdig produkt. Simpro har to fleksible, manuelle monteringslinjer med en total lengde på 25m for en rasjonell

  • Håndmontering av komponenter
  • Konfeksjon av kabler
  • Sammenstilling av moduler
  • Sluttsammenstilling av ferdig produkt
  • Manuell inspeksjon og kontroll
  • DSC_3556Utskifting av komponenter og reparasjoner.

Simpro har utstyr for å lodde alle komponenttyper inkludert BGA.

For maskinlodding av konvensjonelle komponenter har Simpro to selektive loddemaskiner og en nyanskaffet bølgeloddemaskin.

Lakkrobot
Simpro har en egen robot for lakkering av kretskort. I tillegg til lakkering, benyttes også roboten til liming og innstøping. Roboten vil sikre en ensartet kvalitet, effektivisere jobben samt forbedre HMS.