Komponentdatabase

Elektronikkproduksjon

OFM – Overflatemontering
Simpro har lang erfaring med overflatemontering av komponenter. Med tidsmessing produksjonsutstyr og dyktige medarbeidere er vi i stand til å foreta montering av det meste, fra prototyper til større serier. Våre maskinlinjer håndterer komponenter fra 0201-størrelse(ca.0.6×0.3mm) og opp til 90x30mm. Simpro har to uavhengige maskinlinjer optimalisert for lavt til medium volum produksjon, hvorav den nyeste ble installert høsten 2011. Den samlede teoretiske monteringshastigheten (IPC-9850) for de to linjene er ca.150.000 komponenter i timen.

Alle kretskort lasermerkes med unik produksjons-ID og 2D strekkode, som muliggjør sporing gjennom alle ledd i produksjonen.

Simpro har 2 AOI (Automatic Optical Inspection) maskiner; en er integrert i OFM linjen, den andre er en standalone stasjon. Gjennom AOI kan man avdekke feil og gjøre korreksjoner før lodding, samt inspisere det ferdige loddede kortet.

Nitrogen
Simpro benytter nitrogen i forbindelse med selektiv og bølgelodding. På forespørsel vil også nitrogen benyttes i forbindelse med Re-flow lodding.

IPC Klasse 3 produksjon
På forespørsel, tilbys IPC Klasse 3 produksjon i henhold til følgende alternativer:

  • Workmanship
  • Workmanship + Dokumentasjon
  • Workmanship + Dokumentasjon + Sporing

Alle våre operatører er sertifisert i henhold til J-STD 001 IPC-A Class 3.