Komponentdatabase

Industrialisering

Simpro sin produksjonserfaring er en ressurs som tilbys våre kunder for industrialisering og produksjonsoptimalisering.

Tradisjonelt har industrialisering blitt gjennomført etter at utviklingsfasen er fullført. Simpro anbefaler derimot at industrialisering kjører parallelt med utviklingsfasen.

Det å tenke produksjonsløsninger på et så tidlig stadium som mulig, kan spare store kostnader ved en framtidig produksjon. Det kan også ha betydelig innvirkning på kvaliteten av produktet. Sist men ikke minst vil det kunne redusere time to market med 1-3 måneder.

DSC_3540Utvikling
Simpro har et strategisk samarbeid med Prevas Development AS rundt utviklingstjenester innen

  • elektronikk
  • programvare
  • mekanikk

Foretrukne komponenter
I samråd med kunde vil Simpro kunne gå gjennom materiallisten (BOM – Build of Materials) og liste opp de elementene som

  • har lang ledetid
  • er allokert
  • er utfordrerne å benytte i produksjonen
  • er utgåtte (obsolete) eller kommer til å bli det i nær fremtid – livssyklusanalyse (LCA – Life Cycle Analysis)
  • har alternativer med tanke på pris, ledetid og/eller kvalitet