Komponentdatabase

Stillingsutlysning: Chief Marketing Officer – Simpro Gruppen

Er du engasjert av det digitale skifte og hvordan det skaper nye forretningsmodeller? Vi søker en forretningsorienter leder som skal bringe våre høyteknologiske løsninger ut i markedet.

Simpro Gruppen er en av de ledende aktørene innen produksjon av høyteknologisk elektronikk og elektromekanikk for tøffe miljøer. Vi har teknologisk spisskompetanse, moderne produksjonslinjer og tilbyr markedet hele spekteret fra prototyper til serieproduksjon med sammenstilling.

Løsninger og produkter fra våre fabrikker er installert i de største undersjøiske anlegg, på verdens mest avanserte marinefartøy, i satellitter i bane rundt jorden eller i maskiner som hører hverdagslivet til. Uansett hvor og hva de skal brukes til må produkter fra oss være solide og utmerke seg ved å kunne tåle harde, ytre påkjenninger og alltid være pålitelige.

Markedet vi opererer i er i stadig bevegelse, ny teknologi gir nye muligheter. Dette gjør at vi stadig skal utvikle oss sammen med våre etablerte kunder, samtidig som vi skal gripe de riktige forretningsmuligheter som kommer.

Derfor søker vi en dyktig Chief Marketing Officer (CMO) til å lede og utvikle våre salgsmiljø i Simpro Gruppen.

Som CMO er du en aktiv leder i vår toppledergruppe og rapporterer til CEO. Vår CMO må være flink til å forstå kundens problemstillinger og omsette dette til merverdi. Vi ønsker oss en leder som har evnen til å utfordre forretningsmodeller, designe og operasjonalisere hvordan vi kan ta ut potensialet i markedet.

Dette krever at du har både lyst og evnen til å lede, er god på å skape tillit og motivasjon til å gå mot felles mål.

Du vil ha en typisk pådriverrolle og være aktiv ute i markedet og skape et relevant kontaktnett sammen med dyktige kollegaer.

Av bakgrunn og erfaring ser vi for oss at du har høyere relevant utdannelse, samt erfaring med teknisk salg og salgsledelse.

Videre har du teknisk forståelse, er trygg i forhandlingssituasjoner, kontrakts- og avtalekompetanse og er en troverdig forretningspartner for våre kunder i inn- og utland. Derfor bør du beherske engelsk skriftlig og muntlig på et godt nivå.

Interessert?

  • Vi kan tilby en interessant og utfordrende lederrolle i et dynamisk og innovativt høyteknologimiljø.
  • Simpro Gruppen er et konsern med solide og sterke eiere i en fremtidsrettet bransje med kontinuerlig utvikling.
  • Vi kjennetegnes med et godt arbeidsmiljø med høy trivsel.
  • Vi har konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og bedriftshelsetjeneste.

Hovedarbeidssted kan være på våre lokasjoner i Trondheim eller Løkken Verk. Reiseaktivitet må påregnes.

Du kan lese mer om oss både på noca.no og simpro.no.

Simpro Gruppen består av to norske elektronikkprodusenter, Simpro med fabrikk på Løkken Verk og Noca med fabrikk i Trondheim. Simpro gruppen er engasjert i utvikling, prototyping og produksjon av kompleks elektronikk og elektromekanikk – i hovedsak mot prioriterte bransjer som offshore/maritim, forsvar, energi/fornybar og medisinsk teknologi.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen, 918 88 186.

Alle henvendelser vedr. stillingen til Headvisor vil bli behandlet fortrolig i forhold til oppdragsgiver i en innledende fase av prosessen.

Søknad og cv sendes snarest og senest innen 8. mai.