Komponentdatabase

Visjon & Verdier

Simpro skal være den foretrukne elektronikkprodusenten

Overordnet målsetting
For å nå sin visjon har bedriftens styre satt opp følgende hovedmål:

  • Simpro skal være kjent som en fleksibel og pålitelig elektronikkprodusent med internasjonal produktkvalitet og med spesialkompetanse på trådløse produkter.
  • Det skal alltid være fokus på tilfredse kunder, og kontinuerlig arbeides med forbedring av bedriftens prosesser.
  • Virksomheten skal sikre god lønnsomhet og stabile arbeidsplasser for kvalifiserte mennesker i lokalmiljøet.
  • Det skal være et trygt og sikkert arbeidsmiljø, som tilfredsstiller de krav myndigheter og kunder stiller, og driften skal ikke skade det ytre miljøet.

Verdier

Pålitelig
I Simpro er vi pålitelige; det vi sier står vi inne for og gjennomfører; både ovenfor hverandre som medarbeidere, ovenfor våre kunder og ovenfor våre samarbeidspartnere.

Fleksibel
I Simpro er vi fleksible. Vi er romslige og rause for å nyttiggjøre hverandres ressurser optimalt. Vi fokuserer på muligheter og ikke på begrensninger. Vi finner løsninger som er tilpasset markedets krav og forventninger i harmoni med deltakernes talent og vår organisasjons kapasitet. Ved å tilpasse oss hverandres behov og krav presterer vi optimalt.

Nytenkende
I Simpro er vi nytenkende, vi er ivrige til å finne nye og bedre løsninger. Vi tar egne initiativer i stedet for å avvente andres initiativer. Vi forsøker å velge den beste reaksjonsmåte og forsøker å påvirke eller definere omgivelsene.

Effektiv
I Simpro er vi effektive; vi gjør de riktige tingene på riktig måte. I samråd med kunde finner vi praktiske og hensiktsmessige løsninger, med det mål å optimalisering og kostnadseffektivisering av produksjonsprosessen.