Komponentdatabase

Kvalitet

KvalitetKvalitetssikring
Hovedmålet til Simpro er å levere kvalitet i alt vi gjør – det vil si å levere avtalt produkt med avtalt kvalitet til avtalt tid.

Sertifikater
Simpro er sertifisert i henhold til

ISO 9001:206514-2016
ISO 141637-2013
Simpro er også Achilles JQS kvalifisert


Achilles_JQS_logo


Kvalitet og kompetanse
Alle våre produksjonsmedarbeidere er sertifisert i henhold til J-STD 001 IPC-A Class 3. Resertifisering ble gjort november 2015.

De fleste av våre produksjonsmedarbeiderne har relevant fagbrev. På testavdelingen er det miks av ingeniører og sivilingeniører. I alle avdelinger er det personell med betydelig produksjons- og testerfaring.

ipcmember-logoStrategi og kvalitetspolitikk
Simpro skal nå sine målsettinger ved å:

 • Bygge opp og vedlikeholde høy spisskompetanse innen satsingsområdene offshore, forsvar og MedTek
 • Ha et nært samarbeid med kunder og fagmiljøer
 • Skape et tiltrekkende og motiverende arbeidsmiljø
 • Være bevisst på ansatte og omgivelsenes miljø
 • Gjennom et fungerende kvalitetssystem forebygge feil og mangler, og sikre at de krav kunder og myndigheter stiller, oppfylles
 • Sette seg konkrete mål på viktige områder, så som økonomi, kundetilfredshet, avvik, kompetanseutvikling, sykefravær, skader og miljøpåvirkning

QA Tiltak
I tillegg til våre prosedyrer og rutiner, så benyttes:

 • AOI (Automatisk Optisk Inspeksjon)
  • Integrert i OFM (OverFlate Montering) linjen – inspeksjon før lodding
  • Standalone – inspeksjon etter lodding
 • Røntgen
  • For inspeksjon av f.eks lodding av BGA (Ball Grid Array)
  • For feilsøking- f.eks voids i en IC (Integrated Circuit) aktivt i produksjonsprosessen
  • Vi søker også å utføre tester underveis i produksjonen for å oppdage eventuelle feil i en så tidlig fase som mulig.

Styrende dokumenter
Styrende dokumenter gjelder for alle varige forhold i Simpro AS som er viktig å dokumentere for sikker drift og ledelse. Styrende dokumenter er samlebetegnelse for alle enkeltprosedyrer. Dette for å:

 • Oppnå rasjonell og sikker drift
 • Oppfylle kundekrav
 • Formidle offentlige normer og krav
 • Oppfylle krav i ISO 9001:2008 og ISO 13485:2003

I forhold til ISO 9001:2008 og ISO13485:2003 er pkt. 7.3 Utvikling og konstruksjon er ekskludert, siden dette ikke er en del av Simpro sin virksomhet. Dog kan disse tjenestene leveres via Prevas Devlopment AS.

I forhold til ISO 13485:2003 er produksjon av sterile produkter (7.5.1.3 og 7.5.2.2), produksjon av aktive implantater (7.5.3.2.2 og 8.2.4.2), samt installasjon av utstyr (7.5.1.2.2) ikke relevant da Simpro ikke produserer nevnte produkter eller foretar installasjon.

Styringsverket omfatter i tillegg til Styrende dokumenter, også rutiner, maler, sjekklister og skjema som benyttes i den daglige driften.

For ytterligere informasjon om QA-systemet, så er det bare å sende en forespørsel til QA@simpro.no