Komponentdatabase

Ny produksjonslinje hos Simpro

Simpro har installert en helt ny selektiv linje i produksjonslokalene på Løkken. Systemet i produksjonslinjen er av typen Ersa Versaflow 4/55.

Den nye produksjonslinjen har tre loddepotter og øker dermed både kapasiteten og fleksibiliteten i produksjonen. I tillegg til at produksjonen nå går raskere, vil også kvaliteten og presisjonen økes.

Fordelene merkes allerede
To uker etter at linjen var på plass i Simpro-lokalene merkes fordelene allerede på leveransene fra fabrikken.

I tråd med Simpros strategi
Investeringen er et ledd i Simpro sin strategi om å være ledende på teknologifronten innen elektronikkproduksjon og et viktig skritt videre i satsingen på økt automatisering av produksjonsprosessene. Simpro-gruppen har gjort flere større investeringer det siste året, blant annet i nytt utstyr for pick-and-place og for inspeksjon og kvalitetssikring.

Kontakt oss for mer informasjon om den nye produksjonslinjen og mulighetene den åpner for.